Din advokat

Advokat Jan Erik Granmo yter rettslig bistand for private og bedrifter. Vi har solid erfaring innen de aller fleste rettsområder. Ta kontakt for en uforpliktende konsultasjonssamtale rundt din sak.

Sammen finner vi en løsning.

Rettsområder

Vi har solid erfaring innen de aller fleste rettsområder.

Arbeidsrett

Jeg bistår både arbeidstaker og arbeidsgiver tilknyttet ansettelsesforhold.

Arverett og testamenter

Rådgivning i forbindelse med privat og offentlig skifte, samt arvetvister.

Avtalerett/kontraktsrett

Opprettelse av kontrakter — privat og i næringsforhold. Jeg yter bistand i forbindelse med avtalekonflikter som kjøp, leie, leveranser, enterpriser osv.

Barnerett

Jeg har solid erfaring med hensyn til spørsmål etter barneloven. Dette kan være samsvarsrett, fast bosted, farskap m.m.

Barnevern

Jeg har lang erfaring i barnevernssaker, og prosederer slike saker jevnlig både for fylkesnemnd og domstoler.

Eiendomsrett

Tvister i forbindelse med kjøp og salg av fast eiendom (avhendingsloven), naborettslige spørsmål, sameie, tomtefeste, servitutter, husleieavtaler etc.

Familierett

Problemstilling i forbindelse med ekteskap, ugift samliv, og tvister i forbindelse med oppløsning av ekteskap og samboerforhold.

Forretningsjuridisk rådgivning

Jeg bistår med rådgivning for små og mellomstore bedrifter i forbindelse med selskapsetablering, kontraktsforhandling, generasjonsskifte, arbeidsrettslige spørsmål, aksjonæravtaler etc.

Forsikringsrett/bankrett

Jeg yter bistand ved forsikringsoppgjør når det dreier seg om fast eiendom, brannskader, innbrudd, bilskader, personskadeerstatning, og pasientskadeerstatning.

Husleierett

Opprettelse av husleieavtaler, oppsigelser, utkastelse m.m.

Prosedyre

Bistand i forbindelse med å bringe inn og gjennomføre saker for domstolene.

Strafferett

Bistand, etterforskning, og forsvareroppdrag for tingrett og lagmannsrett.

Enterpriserett/oppføring av ny bolig

Jeg bistår i forbindelse med tvister av alle slag, vedrørende oppføring av bolig, forretningsbygg etc.

Om Advokat Jan Erik Granmo

Advokatfirmaet Advokat Jan Erik Granmo er veletablert. Jeg har lang og bred erfaring fra de aller fleste rettsområder. Foruten å drive advokatvirksomhet har jeg vært:

  • Avdelingssjef i Norges Juristforbund

  • Dommerfullmektig ved nedre Telemark tingrett

  • Underviser ved Juridisk fakultet Universitetet i Oslo

  • Forelest ved Folkeuniversitetet 1. avd. juridikum i over ti år

  • Fast forsvarer for Nedre Telemark tingrett og Agder lagmannsrett

  • Fast advokat for NAF

Har du behov for rettslig bistand?

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende konsultasjonssamtale, eller ved spørsmål og andre henvendelser.

Bilde av Jan Erik Granmo

Advokat Jan Erik Granmo


Lietorvet

Liegata 10
3717  Skien


Tlf: +47 35 50 54 20

E-post: post@advokat-granmo.no

Option 1
Option 1